Kadir Gecesi Duâsı

By | 10 Ağustos 2015

kadir-gecesi-duasi-2 “Allâhümme inneke afüvvün Kerimün Tühibbül’afve fâ’fü anni.”
Ma’nâsı: “Allahım! Muhakkak sen affedicisin, Kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet.”
Bu duâyı Kadir Gecesinde ve Ramazan gecelerinde okuyan kimsenin günâhlarını Allâhü Teâlâ affeder, hata ve kusurlarını bağışlar. Mağfiret buyurur.
Müslüman Kardeşim! Bütün Kandil Gecelerinde ibâdet etmek. Bu mübârek geceleri ihyâ etmek niyyetiyle mânevi kazanç elde etmeğe çalışmalıyız. Bu gecelerde nâfile namazlar kılmakla berâber kazaya kalmış namazlarımız varsa en çok onları kılmaya çalışmalıyız. Bol bol Kur’ân okumalıyız. Yâsin, Tebâreke gibi kısa sûreleri okuyup büyük sevab almaya çalışmalıyız. Hulâsa-i Kelâm bu mübârek geceleri ibâdetle ihyâ etmek lâzımdır.