Kadınların Fıkhi Meseleleri Öğrenmeleri

By | 16 Nisan 2015

kadinlarin-fikhi-meseleleri-ogrenmeleri     Kadın Halleri, Fıkıh ilmi’nin önemli bir kısmını teşkil eder. Temizlik, gusül, abdest, oruç, namaz v.s. gibi birçok önemli mesele vardır. Bu meseleler Fıkhın bilinmesi Farz-ı Aym olan konulanndandır.
Bu meseleleri hanımlann öğrenmesi kadar erkeklerin öğrenmesi de gerekir. Bu konulann öğrenilmesi utanma bahanesiyle ihmal edilemez. Eğer kadın bilmiyorsa kocası, Kocası da bilmiyorsa bir şekilde kansımn bu konulan öğrenmesini sağlamalıdır. Çünkü bu kocasının vazifesidir. Eğer koca cahilliğinden bu konulan öğrenmesine izin vermiyorsa, kadın kocasından izinsiz bunlan öğrenmeye gider. Böylece mesuliyet kalkar. Bu konuda Hz. Muhammed (sav) :
“ İlim öğrenmek kadın ve erkek her müslümana farzdır” buyurmuştur. Kadınların kendilerini ilgilendiren bu konulan bilmemeleri onlan bir takım yanlış şeylere sevkeder. Namaz, oruç gibi ibadetleri kendisine yasak olan vakitlerde yapıp günaha girebilirler. Zamanımızda ki gençler bunları bilmiyorlar. Öğ-renme teşebbüsünde bulunmuyorlar. Hatta bilmediklerinin farkında değiller.
İslam temizlik üzerine bina edilmiştir. Temiz değilsek Allah (cc)’a ibadet edemeyiz. Kulluk ve ibadet için bu konuları öğrenmek farzdır. Temizlik ibadet için şarttır.
İslam’a zarar vermek isteyen bazı güçler, silah ve maddi güçlerle bunu ya- pamayınca kadınların ahlakını bozmayı hedeflemiştir. Kadını modaya ve şöhrete köle haline getirmiş, onları bir şehvet metaı haline sokmuş, kişiliğini, ahlakını ve namusunu kaybettirmiştir.
İngiliz ajanı Hampher “İslam’ı nasıl yok edelim” adlı kitabında anlattığına göre: İngiliz sömürge bakanı Hampher’e “Biz Ispanya’yı kâfirlerden(maksadı müslümanlardır) fuhuş ve içki sayesinde aldık, diğer topraklarımızı da bu iki güçlü araç vesilesi ile ele geçirmeliyiz” diye tembihlemiştir.
Müslüman kadın kendi kimliğini kaybetmemeli ve böyle oyunlara aldanma- malıdır. Emperyalist dünyanın sömürü gücü haline getirilmesine izin vermemelidir. Müslüman kadın bu konuda bilinçli olmalıdır.