Kadınlara Mahsus Haller: Hayız

By | 7 Temmuz 2015

kadinlara-mahsus-haller-hayiz   “Hayız”ın lügat manası, “akmak”tır. Istılahı manası ise, “hilkat ve tabiatı gereği kadının rahminden kan gelmesidir. Bu kan, kadının rahminin en üst kısmından hastalık veya doğum olmaksızın gelir. Sağlıklı olan ve büluğ çağına eren her kadından belirli günlerde akar. Buna, “âdet hali” de denir.
Büluğ Yaşı
Büluğ çağından maksat, kadın ve erkeğin namaz, oruç, hac ve benzeri emirlere muhatap olacak duruma gelmesidir. Büluğ zamanı, bazı şeylerle bilinir:
a) Ihtilâm olmakla bilinir.
b) Hayız kanı görülmekle bilinir.
Bir kız, ihtilâm olmaya veya hayız görmeye başladığında, büluğ çağına girmiş demektir. Bu durum, en erken 9 yaşında meydana gelir, 50 veya 55 yaşına kadar devam eder. Bu yaşlardan daha önce de âdetten kesilen kadınlar olabilir.