Kadının,Erkeğin İffetini Koruyabileceği Sürece Tek Evlilik Yapması

By | 20 Nisan 2015

kadininerkegin-iffetini-koruyabilecegi-surece-tek-evlilik-yapmasi     Çok evlilik, aile içinde problemlerin meydana gelmesine sebep olur. Yine eşler arasında adaleti sağlamak oldukça zordur. Bu konuda Allah (cc) şöyle buyuruyor:
“Üzerine düşüp uğraşsanız da kadınlar arasında adil davranmaya güç yeti- remezsiniz; bari birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, günahtan sakınırsanız Allah (cc) şüphesiz çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Nisâ, 4/129)
Yukarıdaki âyet-i kerimeye baktığımızda, çok evlilikte eşler arasında adaletin sağlanmasının ne kadar güç olduğunu bizzat Allah (cc) Teala’nın açıkladığını görebiliriz. Mecburiyet olmadıkça tek evlilikle yetinmek gerekir.
Peygamber (sav) de bu konuda şöyle buyuruyor:
“Her kimin iki karısı olup da, birisine daha fazla meylederse, Kıyamet gününde vücudunun bir tarafı düşük olarak gelir.” (Ebu Davud, Nikâh 38)