Kadının Tüketime Yoğunlaştırılması

By | 29 Nisan 2015

kadinin-tuketime-yogunlastirilmasi    Kadını, üretilen malları her geçen gün biraz daha artırabilmek için, tüketimi besleyen bir mekanizma haline getirdiler. Düşünmekten uzak, salt bir beden olarak toplum içinde yer verilen kadın, kapitalist düzenin bilinçsiz destekleyicisi haline geldi.
İnsanî sorumluluktan uzak, sadece günübirlik yaşamaya programlanmış tüketici kadın, toplum için yararsız bir varlıktır. Kapitalizmin üretimini, tüketimiyle şuursuzca destekler, fakat faydalı hiçbir üreticiliği yoktur.
Süslenme araçları üreten şirketler ve moda planlayıcıları İktisadî alanda kadını yağmalamaya yönelmiş sömürge kurumlandır. Kadınlar yalnız bedenlerini sergilemek ve süslerini göstermek için giyinmekle kalmamalı, aynı zamanda modaya uyarak giysilerini sürekli değiştirmelidirler. Kadın, güzel kokular saçan bir nesne olmalıdır. Boyalarla boyanıp bezenmelidir. Karmaşık boya sanayii, kadınlara boyanmanın kaçınılmaz bir gereklilik olduğu inancını kabul ettirmek için sürekli yeni icatlar yapmaktadır. Çünkü modacıların, kumaş, tüccarlarının, do-kuma sanayiinin, terzilerin ve konfeksiyon atölyelerinin pazarları bu yolla kızışmaktadır. Aksi takdirde, yani sürekli elbise değiştirme durumu olmazsa, bu mü- esseselerin çarkları durgunlaşacaktır.
Türlü türlü modalar doğdu. Çıplaklık modası, cinsel dürtüleri tahrik eden yeni yeni elbise modaları icat edildi. Erkeklerin şehevî arzulannı sonuna kadar kamçılamak için çeşit çeşit süs eşyaları, kadın çamaşırları çıkarıldı. Güzel kadınlar, genç kızlar süslü elbiselerle cadde ve meydanları doldurdu.
İnsanlar, fiziki görünümü esas aldılar. Özellikle kadınlar elbisede, süslenmede, yaşantıda, davranışta dış görünüşe önem verdiler. Dış görünüm her zaman güzel olmalıdır. Bu güzellik, aynı durumda kalırsa insanı bıktırır, onun için sürekli değişmelidir. Aksi halde, kozmetik sanayii iflas eder. Her mevsimde elbiseler değişmeli, dört mevsimde dört güzellik yaşanmalıdır. Yoksa güzellik salonları, sosyete terzileri iş bulamaz. Kadınları; çiçekler, kürkler, mücevherler, tüyler, gözalıcı taşlar, paha biçilmez aksesuarlar süslemelidir. Bunun yanında mü-’ cevherler kadının başını, kulaklarını, boynunu, kollarını ve parmaklarını… her yanını kaplamalıdır.
Günümüzde Doğu toplumlarmda kozmetik tüketimi hızla artmaktadır. Bu artış derecesi, iktisat tarihinde eşine rastlanmayan bir orana sahiptir. Tüketim, on yılda beşyüz katma ulaşmıştır. Yani Doğu toplumlarmda tüketilen kozmetik, 011 yıl önce bir milyar dolar idiyse, bugün beşyüz milyar dolara çıkmış demektir. Uluslararası alanlarda kozmetiğe harcanan paranın silahlanmaya harcanan paradan daha fazla oluşu bu gerçeğin bir başka yüzüdür.