Kadının Görevi:Sabırlı Olmak

By | 21 Nisan 2015

kadinin-gorevisabirli-olmak     Sabır, başa gelen belâlara, musibetlere, sıkıntılara ve hastalıklara karşı tahammül etmektir. İnsanlar yaşadıkları süre içinde pek çok şeyle karşılaşırlar. Sevinçli anları olur, üzüntülü anları olur. Güldükleri zamanlar olur, ağladıkları zamanlar olur. Başlarına gelen belâlar, hastalıklar, ölümler olur. Özellikle belâlara, sıkıntılara karşı sabretmek Allah Teala (cc) ve Resûlullah (sav) tarafından tavsiye edilmiştir.
Allah Teala (cc) sabırla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:
“Her kim sabreder ve suç bağışlarsa, bu hareket arzu edilen en iyi işlerdendir.” (Şûrâ, 42/43)
Sabır, bir imtihan vesilesidir. Aile içinde kadının da erkeğin de, zaman zaman sabır göstermesi gereken anları vardır. Eşler arasında çıkan kavgalar, hoş olmayan durumlar karşısında sabır göstermek gerekir, insanlar, hep arzuladıkları, hayal ettikleri gibi bir evlilik gerçekleştiremezler. Kadın, anne ve baba zoruyla hiç istemediği birine verilmiş olabilir. Kocası kendisine her zaman eziyet ediyor olabilir. Bu gibi durumlarda sabretmek ve Allah Teala (cc)’dan bir çıkar yol istemek gerekir.
Hastalıklar da sabrın ölçüldüğü hallerdir. Allah Teala (cc), kuluna hastalık verdiği zaman onun neler dediğini meleklerine dinleterek sabrını ölçmektedir. Resûlullah (sav) şöyle buyurmaktadır:
“Kul hastalandığı zaman Allah Teala (cc) ona iki melek göndererek onlara: “Gidin bakın, kulum yardımcılarına ne diyor bir dinleyin!” der. Eğer o kul, melekler geldiği zaman Allah (cc)’a hamdediyor ve senalarda bulunuyor ise, onlar bunu her şeyi en iyi bilmekte olan Allah (cc)’a yükseltirler. Allah Teala (cc) bunun üzerine şöyle buyurur: “Kulumun ruhunu kabzedersem, onu cennete koymam kulumun benim üzerimdeki hakkı olmuş olur. Şâyet şifa verirsem, onun etini daha hayırlı bir etle, kanını daha hayırlı bir kanla değiştirmeme ve günahlarını da affetmem üzerimde hakkı olmuş olur.” (Muvatta, Ayn 5)
Ata İbn Ebi Rabah (ra) anlatıyor:
İbni Abbas (ra) bana: “Sana cennet ehlinden bir kadın göstereyim mi?” dedi. Ben de: “Evet, göster” dedim. Bunun üzerine İbn Abbas (ra): “İşte” dedi, “şu siyah kadın var ya, o, Resûlullah (sav)’a gelip: “Allah (cc)’a benim için dua edi- ver (hastalıktan kurtulayım)” dedi. Resûlullah (sav): “Dilersen sabret, sana cennet verilsin; dilersen sana şifa vermesi için Allah (cc) a dua edivereyim” dedi. Kadın: “Öyleyse sabredeceğim, ancak üstümü başımı açmamam için dua ediver” dedi. Resûlullah (sav) da ona öyle dua etti.” (Buharı, Merza 6; Müslim, Birr 54)
Bu iki hadis, insanların sabrettikleri takdirde cennete gidebileceğini, Allah (cc)’ın rızasını kazanabileceğini göstermektedir.