Kadının Görevi:İsraftan Uzak Olmak

By | 21 Nisan 2015

kadinin-goreviisraftan-uzak-olmak    İsraf, dinimizin yasakladığı bir harekettir. Herşeyi hoyratça harcamak; yiyecek, içecek veya giyecek olarak eve getirilen şeylerin, kadın tarafından saçılıp savrulması haramdır. Evin reisi olan erkeğin, büyük güçlüklerle kazandığı paranın lüzumsuz harcamalarla tüketilmesi doğru değildir.
Allah Teala (cc) bu konuda şöyle buyurmaktadır:
“Ey Âdem oğullan! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyinin; yeyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah (cc) israf edenleri sevmez.” (Araf, 7/31)
Bir başka âyet-i kerime ise şöyledir:
“Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Şeytan ise Rab- bine karşı çok nankördür.” (Isrâ, 17/26-27)
Evin hanımının, gereksiz istekleriyle kocasını borç yükü altına sokması, lüzumsuz harcamalar için gelirden belli bir pay ayırmak zorunda bırakması doğru değildir. Bunun sonucunda maddî sıkıntılar meydana geleceğinden ailede huzursuzluk baş göstermekte, bu da kavga ortamına zemin hazırlamaktadır.
Kadının, komşularında gördüğü herşeyi istemesi de doğru değildir. Onların var, benim neden yok mantığıyla hareket etmek, aile mutluluğuna zarar verir. Hep başkalarında olanın peşine düşmek, daha fazlasına sahip olmak ve bunlarla övünmek İslama aykırı fiillerdir.
Resûlullah (sav) şöyle buyurmaktadır:
“Yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz. Fakat bunları yaparken israfa ve kibire kaçmayınız.” (Buhar!, Libâs 1)