Kadının Görevi:İffet ve Namusunu Korumak

By | 21 Nisan 2015

kadinin-goreviiffet-ve-namusunu-korumak   Kadın, yemesi-içmesi, oturması-kalkması, susması-konuşmasıyla çok dikkatli olmalıdır. Yanlış anlaşılacak bir hareket, davranış ve tavır içine girmemelidir. Kocası işe gittikten sonra, kadın evinde yalnız kalacağından herşey ona emanettir. Çocukları, malı, namusu hepsi kadının bekçiliğine bırakılmıştır.
Kadın, namusunu korumaya azami dikkat göstermelidir. Evin erkeğinin aklı evde olmamalıdır.
Allah Teala (cc) şöyle buyurmaktadır:
“Allah (cc), insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için saliha kadınlar itaatkârdır. Allah (cc)’ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar. Başkaldırmalarından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah (cc) yücedir, büyüktür.” (Nisâ, 4/34)
Resûlullah (sav) de şöyle buyurmaktadır:
“Kadınlara karşı hayırhah olun. Çünkü onlar sizin yanınızda esirler gibidir. Onlara iyi davranmaktan başka bir hakkınız yok, yeter ki onlar açık bir çirkinlik işlemesinler. Eğer işlerlerse onları yatakta yalnız bırakın ve şiddetli olmayacak şekilde dövün. Size itaat ederlerse haklarında aşın gitmeye bahane aramayın. Bilesiniz, kadınlannız üzerinde hakkınız var, kadınlannızm da sizin üzerinde hakkı var. Onlar üzerinde hakkınız, yatağınızı istemediklerinize çiğnetmemek- ridır. İstemediğiniz kimseleri evlerinize almamalarıdır. Bilesiniz, onların sizin üzerindeki hakları, onlara giyecek ve yiyeceklerinde hususunda iyi davranmanız dır.’ (Tirmizî, Tefsir-i Tevbe h.no: 3087)
Kocanın kadın üzerindeki haklarından biri de evine istemediği birini almaması ve yatağını çiğnetmemesidir. Kadın namusuna söz getirecek bir davranış içine de girmemelidir.
Kadın evine kocasının istemediği kimseleri almadığı gibi, kocasının izin vermediği yere de gitmesi doğru değildir. Ayrıca kendini bilen bir kadın, yabancı erkeklerle de konuşup fitneye sebep olmamalıdır. Kadın her hareketi ve tavrıyla İslâm’a uygun bir yaşayış içinde olmalıdır.