Kadın Ve İlim

By | 16 Nisan 2015

İkadin-ve-ilimslam ilim konusunda kadın erkek ayırmaz. İlk emir de dahi “Oku!” denmiştir. “siz erkekler okuyun” yada “sade kadınlar okusun” denmemiştir. Farz-ı ayn ilimler kadın erkek her müslümana farzdır.
Özellikle kadının eğitimi gelecek neslin inşası açısından mühimdir. Çünkü kadın aynı zamanda annedir. Çocuğun ilk eğitimini anne vereceğinden çocuğa temel oluşturacak bilgilerin doğru, sağlam ve iyi yerleştirilmiş olması lazım. Çocuğa ahlakî, dinî, sosyolojik, psikolojik eğitimini verebilecek kadar eğitimli olmalıdır.
Peygamber efendimizde kadınların eğitilmesini, ilim sahibi olmalarını tavsiye etmişlerdir. Zira onun hadis râvilerinden bir kısmı kadındır. O’nun zamanında birçok muhaddis ve müctehid hanım sahabî yetişmiştir. Peygamber efendimiz kadınını eğitilmesini tavsiye etmiş ve haklarını korunmasını emretmiştir.