Kadın Ve Erkeğin Mükellefiyetlerinin Farklı Olduğu Konular:Şahitlik

By | 20 Nisan 2015

kadin-ve-erkegin-mukellefiyetlerinin-farkli-oldugu-konularsahitlik    Şahitlik hususunda lslamda iki kadının şehadeti bir erkeğin şehadetine eştir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim şöyle der: “Kadınlardan biri unutursa diğeri ona hatırlatır.” Burada “unutma” ile terceme ettiğimiz kelime, “dalâlet” kökündendir. Dalâlet: Gaflet etmek, hataya düşmek, doğru yoldan sapmak manalarına gelir. Demek ki şahitlikte kadının erkekten farklı bir durumu olduğu kabul edilmektedir.
Kadının ruh yapısı olarak erkekten farklı olduğu herkesçe malumdur. Anneliğinden kaynaklanan bir merhamet bolluğu vardır. Buda karar verirken duygularıyla hareket etmesine sebep olabilir. Ayrıca kadının mükellefiyetleri oldukça ağırdır. Ve bu yüzden unutabilir. Psikolojide de açıklanan bir durumdur bu. Kadın evde çocuğunun eğitimi ve bakımı ile ilgilenirken sosyal olayların çoğunu göremez. İnsan bir olay ile ne kadar çok karşılaşırsa o kadar çok olay hakkında hafızası güçlenir. İnsanın az karşılaştığı hadiselerde ise hafızası zayıftır. Bu yüzden bu tür şeylere zor şahit olan kadınlar için hatırlamak güçtür.
Her konuda da şahitlik iki kadina bir erkek şahit değildir. Bazı konularda kadının şahitliği kabul edilir erkeğin ki sayılmaz. İslam hukukunda tamamen kadının ihtisasına giren doğum, bekâret, emzirme gibi konular böyledir. Bu konularda erkeklerin şahitliği kabul edilmez.