Kadın Tek Başına Hacca Gidebilir mi?

By | 13 Temmuz 2015

kadin-tek-basina-hacca-gidebilir-mi   Hanefîler, Hanbelîler ve diğer mezheplerden bazı imamlar, kadına haccın farz olabilmesi için, kendisiyle hacca gitmeyi kabul eden kocasının ya da başka bir mahreminin bulunmasını şart görürler. Delilleri de bir çok sahabiden rivayet edilen şu hadisi şeriftir: “Allah’a ve ahiret gününe inanan hiç bir kadının, yanıda mahremi yokken sefer müddeti yola çıkması helal değildir.” Hadisine dayanarak Hanefiler, Hanbeliler ve diğer mezheplerden bazı imamlar, kadının haccınm olması için yanında kocasının veya bir mahreminin olmasını şart görürler. Ancak Şafiîler ise “Beytullah’ı haccetmek, ona yol bulabilenler için, insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.” ayetine dayanarak şart görmemişlerdir. Yani Şafiîlere göre maddi imkanı ve yanında en az iki güvenilir arkadaşı olan kadın farz olan haccını yapmalıdır. Bir defaya mahsusu olarak üzerlerine vacip olan umrelerini de yaparlar. Bir defaya mahsus olmak şartıyla hac ve umre yapan kadın hiçbir mezhebe göre mahremi olmaksızın ikinci defa gidemez.
Eğer maddi imkan var ve mahrem biri yoksa hacca sarfedeceği parayı İslam için yapılan çalışmalara yada talebeye vermek daha efdaldir.