Kadın-Erkek Eşitliği

By | 22 Ekim 2014

Kadın Ve Erkeklerin İç İçe Yürümeleri İbadet Etmeleri HaramdırBaşlangıçta İslâm ve Kadın başlığını işlerken, aslında kadının erkeğe eşit olduğu noktalan da göstermiş sayılırız. Burada öncelikle şunu söyleyelim ki, İslâm’da erkeğin kadından yani her bakımdan üstün olduğunu bildiren  nas bulunmadığı gibi, her bakımdan eşit olduklarını  bir nas da yoktur. Kadm kadındır, erkek de erkektir. Elma  armut birbirlerine eşit değildir. Ama elma armuttan üstündür nitenin hiçbir manası yoktur. “Erkek kadm gibi değildir”, erkek üstündür demek değildir. “Erkekler, kadınların mahkumudurlar. Bu, Allah’ın onların bazısını, bazısına üstün kıldığından ve erkeklerin mallarını harcadıklarındandır.” erkeğin mutlak üstünlüğünü göstermez. Önce burada kekleri kadınlara üstün kıldığı için…” denmemiştir. Demek ki İdare kabiliyeti daha çok erkeklere verilmiştir. Blı başka konuda da kadınlar üstün olabilir. Kadının şefkat dolu olmasa erkek evlâtları bir robot gibi yetiştirir. Demek ki bu da kadının üstündür. Hem Allah, kadın erkek ayırmadan, üstün olanınız, Allah’tan en çok sakmanızdır.”32 buyurur.Demek ki kadın, bir insan olarak erkeğe eşittir. İkisinin yaratılışı da “bir nefîs”tendir. Kökenleri birdir. Biri kaliteli, öbürü adi bir maddeden yaratılmış değildir.