Kaderle Alâkalı Münâkaşaların Yasaklanmasının Hikmeti Nedir?

By | 15 Nisan 2015

kaderle-alakali-munakasalarin-yasaklanmasinin-hikmetiHz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) kader mevzuunda münâkaşa ettiklerine şahit olduğu bir kısım sahabîye: “Siz bunlarla m: emrolundunuz, yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Sizden öncekiler bu konuda tartışmaya başladıkları zaman helâk olmuşlardır.” buyurarak, kader konusunun, münâkaşa konusu edilmesinden, rahatsız olduğunu göstermiştir.
Kaderle ilgili konuların Hz. Peygamber tarafından münâkaşa tarzında ele alınmasının yasak kılınmasının hikmetini şu üç açıdan değerlendirmek mümkündür: