Kaderle Alâkalı Münâkaşaların Yasaklanmasının Hikmeti Nedir? – 3

By | 15 Nisan 2015

kaderle-alakali-munakasalarin-yasaklanmasinin-hikmeti-nedir-3Üçüncüsü; insanın kaderle ilgili her bir hususu kesin bir biçimde çözmeye girişmesi, kapasitesini aşan bir şeye talip olması demektir. Çünkü kader, zihni zaman ve mekân mefhumlarıyla yoğrulmuş insanların İlmî ve nazarî açıdan bütünüyle kavrayabilecekleri bir konu değildir. Bu itibarla, bir mü’min, kader meselesiyle ilgili anlayabildikleriyle yetinip, anlayamadığı hususlan Cenab-ı Hakk’a havale etmeli ve gereksiz münâkaşalara girmemelidir.