Kaderle Alâkalı Münâkaşaların Yasaklanmasının Hikmeti Nedir? – 2

By | 15 Nisan 2015

kaderle-alakali-munakasalarin-yasaklanmasinin-hikmeti-nedir-2

İkincisi; insanın kendi iradesiyle ilgili kaderi, bir de iradesi dışında cereyan eden kaderi vardır. İradesi dışında meydana gelen kaderin sebepleri ise insanlarca bilinmemektedir. Akıl yaratıktır, yaratanını kavrayamaz.’ kaidesince insan aklı, kaderin bu ikinci kısmına ait hikmet ve sırlara vakıf olamayabilir. İnsanın ‘dünyaya gözlerini açtığı asır ve belde, anne ve babasının kim olduğu, cinsiyeti, ırkı ve iradesi dışında ortaya çıkan musibetler ve hastalıklar’ gibi hususlar bu kısma misal olarak verilebilir. Bu ve benzeri durumlarda münâkaşaya kalkışmak, kaderin sırrını anlamaya zorlanmak, insanı içinden çıkamayacağı sonuçlara götürebilir. Bu cümleden olarak, Hz. Peygamber’in bizi uğraşmaktan menettiği, kaderin bu boyutuna ait kısmı olduğu söylenebilir.