Kaderle Alâkalı Münâkaşaların Yasaklanmasının Hikmeti Nedir? – 1

By | 15 Nisan 2015

kaderle-alakali-munakasalarin-yasaklanmasinin-hikmeti-nedir-1Birincisi; her şeyden önce kader meselesi, imanî bir meseledir; imanî meselelerin de münâkaşa tarzında ele alınması doğru değildir. Zira iman, hadisi şeriflerde altı esasıyla beraber bir bütün olarak ele alınmıştır. Bu da imanın, hem bölünme kabul etmez, hem de her bir esasına teslimiyetin izhar edilmesi gereken bir husus olduğunu gösterir. Teslimiyet ise münâkaşayla bağdaşmaz. Ancak, meselenin münâkaşaya çekilmeden, öğrenme ve bilgilenme kastıyla bahis mevzuu edilmesinde bir mahzur söz konusu değildir. Nitekim, bu düşünceyle pek çok İslâm âlimi, eserlerinde kaderle ilgili bölümler, hatta müstakil eserler telif etmişlerdir.