Kader İnancının İnsan Hayatı Üzerindeki Etkileri Nedir? – 4

By | 15 Nisan 2015

kader-inancinin-insan-hayati-uzerindeki-etkileri-nedir-4Kaderin iman esasları arasına girmesinin bir diğer hikmeti de, insanı hayatın ağır yüklerinden kurtarıp ruhuna bir rahatlık ve hafiflik vermesidir.
İnsan, kâinatla alâkalı bir varlıktır; nihayetsiz maksatları ve arzuları vardır. İnsanın kudreti ve iradesi ise ihtiyaçlarının milyonda birisine dahi kâfi gelmez. Ayrıca insan çevresinde görüp hikmetini anlayamadığı bazı hâdiselerin tesirinden kendisini çoğu kere kurtaramaz, huzursuz olur.
Meselâ, acıklı bir sahne görse bir zaman kendisini onun tesirinden alamaz ve hayatı acılaşır.
Bu noktada insanın imdadına yetişebilen tek yardımcı, kadere imandır. Kadere hakiki mânâda iman eden bir kişi, ihtiyaçlarının ve korkularının hâsıl ettiği yükü tabir caizse- kaderin gemisine bırakır ve böylece kalbi ve ruhu rahata kavuşur. Şöyle ki, kâinatta meydana gelen bütün işlerin bir İlâhî kanun nizamıyla cereyan ettiğine ve her şeyin bir İlâhî programla gayet kolay bir surette yürüdüğüne inanan kimse, yaşadığı âlemi’ zahmet ve külfetlerini o mülkün Sahibine bırakıp, cennet gibi bu yerleri” bütün güzellik ve lezzetlerinden istifade etmeye bakar. Diğer bir ifadeyle O’nun merhametine, icraat ve kanunlarının güzelliğine istinaden her şeyi güzel tarafından görür ve buna bağlı olarak hayatını elemsiz bir lezzet ve saadetle geçirir. Bu açıdan da kadere iman o kadar huzur vericidir k tarif edilemez. Bu mânâda kadere iman eden birisi, kederden ve üzüntüden emin olur. Nitekim Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve seller, bir hadis-i şerifinde bu gerçeğe dikkat sadedinde “Kadere iman, kaygı ve üzüntüyü giderir.” buyurmuşlardır.
Bu itibarla, kadere imanın, ağır hastalıklara yakalanmış insanlar.” hayatlarındaki müspet etkisi açısından da doldurulamayacak bir yeri vardır. Onulmaz bir derde düşmüş, elinde hiçbir çaresi olmayan bir mü’min:- ‘Yüce Allah’ım! Senin iradene mutlak itaat ediyorum. Senin hikmetler ‘ sonsuzdur. Sen dilersen beni iyileştirirsin de. Dileyip dilememen de Sar; ait bir hikmettir, biz elimizden geleni yaptık, bizden sonrakiler de yapacaklar… Ölüm ise Senin kanunundur, ölsek ne gam! Zira Sana dönüyoruz der, kendini emniyette hisseder. Netice olarak, ‘İlâhî takdirin/kaderin her şeyi güzeldir’ hakikatini kavrayıp ona teslim olan bir insan, her şeyde ilâhi kaderin hikmet ve adaletini görür.