Kabre İnen Nur

By | 19 Temmuz 2015

kabre-inen-nur   Allah’ın salih kullarından biri şöyle diyor:
“Mekke’de adamın birinin şöyle dua ettiğini gördüm:
“Arefe günü senin rızan için oruç tutanlar hürmetine arefe gününün sevabından beni mah¬rum bırakma Allah’ım.” Ona sordum:
- Niçin böyle dua ediyorsun? Bana şöyle dedi:
- Babam da böyle dua ediyordu. Öldükten sonra onu rüyada gördüm. Allah sana ne gibi bir muamelede bulundu? dedim. Bana şöyle dedi:
- Rabbim beni okuduğum o dua hürmetine affetti. Ben kabre konulduğum anda bir nur geldi. “İşte bu nur arefe gününün nurudur. Bu nuru sana ikram ettik.’1 denildi. (Et-Tuhfetü’l-Mardıyye, s:66)