İtikâfın Fazileti Nedir?

By | 3 Ağustos 2015

itikafin-fazileti-nedirİtikâf, kitab ve sünnetle sabittir.
Cenâb-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de: “Mescidlerde îtikaf ederken onlara (kadınlarınıza) yaklaşmayınız” buyurur.
Sevgili Peygamberimizin ramazanın son on gününü îtikafla geçirdiğini yukarıda öğrendik.
îtikafa giren bir müslüman, kalbini dünya işlerinden sıyırmış, kendini Mevlâsma vermiş, bütün varlığıyla ona bağlanmış, O’nun sonsuz rahmetine, lutfuna dalmış olur.
Bütün zamanını namaza, zikrü fikre verir. Orucuyla, namazıyla, tüm zikirleri, teşbihleriyle melekler gibi saf ve temiz bir kulluk hayatına girmiş olur.
İtikâfa giren kişi lisân-ı haliyle şöyle der:
“Allahım, işte Senin kapına geldim! Ben kusurlu bir kulum, beni bağışlamadıkça buradan ayrılmam.” diye Allâh’a yalvaran bir hal içindedir.
İşte îtikâf ibâdetinde böyle hikmetler ve fazi letler vardır.
İbâdeti bilerek yapmak, şartlarını ve gereğini yerine getirilmek sûretiyle yapılan ibâbetler, in sanı olgun bir müslüman eder. Ma’nen çok yük seltir.
Allâhü Teâlâ, Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyıırur:
“Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?” (Elbette ki, bir olmaz). Bilenler daimâ kârlı ve kazançlıdır Dinimizi bilmek, hele kendi üzerimize düşen dinî vazifelerimizi yaparken bilgili olmak, vazife lerimizi bilmek üzerimize yüklenmiş, bize verilmiş bir borçdur. Böyle bilip böyle çalışmak Müs lümanlık gereğidir.