İtikâf Nedir, İtikâfa Nasıl Girilir?

By | 22 Haziran 2015

itikaf-nedir-itikafa-nasil-girilirîtikâfın lügat ma’nâsı: Habs (beklemek) ve bir şeye devâm (mülâzemet) etmek demektir.
Dinen îtikâfın ma’nâsı: Namaz kılınmakta olan bir Ca’mide ve cami hükmünde olan (cemâatla namaz kılınan) bir yerde îtikâf niyyetiyle durmak demektir.
îtikâfın çeşitleri şunlardır:
1. Vâcib,
2. Sünnet-i Müekkede (tekitli sünnet),
3. Müstehab
olmak üzere üç çeşit (üç kısım)dır.
Vâcib olan îtikâf: Adanan (nezir edilen) îtikâfdır.
Bir kimse, îtikâfa gireceğini nezrederse (adarsa) o îtikâfı yapmak kendisine vâcib olur.
Sünnet olan îtikâf: Ramazan-ı Şerîfin son on gününde yapılan îtikâfdır. Bu kifâye yoluyla Sünnet-i Müekked olduğundan bir müslümanm yapmasıyla bir memlekette bulunan tüm müs- lümanlarm üzerinden sorumluluk kalkar.
Bu tekidli sünnet olan îtikâfm zamanı bellidir ki, Ramazanın yirmisinden başlayıp sonuna kadar devam eder.
Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (Aleyhisselâm) hayatı boyunca bu îtikâfa devam etmiştir. Muhterem zevceleri de buna hayatları boyunca devam etmişlerdir.
Her Ramazanın son on gününü, yani Ramazanın yirmisinden başlayıp sonuna kadar devam etmişlerdir.
Müstehab olan îtikâf: Vâcib ve sünnet olan îtikâflardan başka olarak Ramazanı şerif dışında ibâdet ve sevab niyyetiyle yapılan îtikâflardır. Bu îtikâflar için belirli bir zaman yoktur. En az bir gün bir gece veya daha az bir zaman îtikâf niyyetiyle Camide yapılan îtikâflardır.