İstinca Nedir ve Adabı

By | 7 Mayıs 2015

istinca-nedir-ve-adabi   Istinca, sidik ile dışkının çıkış yerlerindeki necaseti temizlemektir. Eziyetten kurtulmak manasına gelen neca kökünden veya “yüksek arazi” manasına gelen necve’den veya “dübürden çıkan” anlamındaki neciv’den alınmıştır. Istinca eden, eziyetten kurtulduğu ve bunu da genellikle yüksek arazilerin arkasına gizlenip yaptığı için ıstılahta bu ismi almıştır.
İstinca Yapılacak Şeyler
Necaseti gidermek için en iyi şey tabii su kullanılmasıdır. Günümüzde en iyisi, önce su ile temizlenip ardından bu iş için özel olarak hazırlanmış kâğıtlarla veya bir bez parçasıyla avret mahallini silip kurulamaktır. Su ile temizlenmeden önce pislik çıkan yerin özel kâğıtla silinip sonra su kullanılması da uygundur.
İhtiyaç hissedildiği yerde, necaseti gidermek üzere taş ve benzeri her çeşit kuru maddeyle de istinca yapılabilir. Fakat, önce küçük taşlarla, sonra da su ile temizlenmek daha uygundur.
Ön ve arkadan çıkan necaset insanın üzerinde kurumadan temizlenmelidir.
İstinca Yapılmayacak Şeyler
Aslı necis olan veya sonradan necis olan şeylerle istinca yapılmaz. Çünkü bu tür şeyler necaseti gidermez, belki daha da artırır. Muhterem olan şeylerle de istinca yapılmaz.
İstinca Âdabı
Gerek def-i hacet ile, gerekse de istinca ile ilgili müslümanların riayet etmeleri gereken birtakım edepler vardır.
Kadınların, def-i hacetten sonra erkekler gibi yapmaları gerekmez, bir müddet beklemeleri yeterlidir. Ondan sonra istinca yapıp abdest alabilirler.
Istinca’da temizliğe fazla dikkat edip idrar ve benzeri pislik eseri bırakmamaya istinca denir, istinca’dan sonra ayağa kalkmadan, suyun kalıntısını gidermek için temiz bir bez parçası ile kurulanmalıdır.