İstihare Etmenin Usulü Ve Âdabı

By | 25 Mayıs 2015

istihare-etmenin-usulu-ve-adabi    Yatsı namazından sonra abdest alıp, bildiği sûrelerle iki rekât namaz kılmalı, namazdan selâm verdikten sonra:
3 kerre ŞEMS sûresini 3 kerre LEYL sûresini 3 kerre TIYN sûresini 3 kerre ÎHLÂS-I-ŞERİFİ
1 kerre KUL E’ÛZÜ BÎ-RABB1L FELÂK sûresini 1 kerre KUL E’ÛZÜ Bİ-RABBİN NÂS sûresini okumalı, murad-ı maksudunu görmesi için Cenabı-Bâri’ye arz ve ni¬yazda bulunmalı ve dünya kelâmı söylemeden sağ tarafına yatarak uyumalıdır.
Allah celle hazretleri, rüyasında istediğini kendisine gösterir.
YÂ VEDUD ism-i şerifini, yenecek bir şeye bin kerre okuyup yedirse, muhabbet hasıl olur.
Büyük velilerden Mâ’ruf-u Kerhi; (Bir murad için, aşağıdaki duayı okuyunuz. Muradı hasıl olmayan bana lanet et¬sin..) buyuruyorlar.
Bismillahirrahmanirrahiym
Allahümme yâ lâtifü edrikni bi-lûtfikel haflyyi ene
mıılıtac-ül zelil ve ente ganiyyül-aziz
Bu duayı bir kerre okuduktan sonra, aşağıdaki duayı da kırk kerre (veya bin kerre) okumalıdır:
Sübhan-el mukaddirü keyfe yeşâ’ü bi-kudretihi
Sübhan-el hakimü keyfe yeşâ’ü bi-izzetihi
Sübhane men yakdı külle şey’in bi-meşiyyetihi
Aşağıdaki dua da her murad için bin kerre okunmalıdır. Okurken, her yüzde bir kerre muradını Allahu teâlâdan iste¬melidir:
Bismillah-ir-rahman-ir-rahiym
înnallahe hüver-rezzaku zül-kuvve’t-il-metiyn.