İstihâre Duâsı Nasıldır?

By | 12 Ağustos 2015

istihare-duasi-nasildir

İstihâre duâsı budur;
“Allâhümme innî estehîruke biilmike, ve estakdiruke bikudretike, ve es’elüke min fadlikelazîm Feinneke takdiru ve lâ efediru ve tâ’Iemü ve lâ a’lemü ve ente allâmül guyûp. Allâhümme in künte tâ’lemü enne hâzelemre hayrun lî fi dîni ve meâşî ve âkibet-i emri ve âcil-i emrî ve âcilihi Fakdirhü li ve yessirhü lî sümme barife lîfîhi. Ve in künte tâlemü enne hâzel emre şerrun lîfı dîni ve meâşî ve âkıbet-i emri ve âci¬li emrî ve âcilihîfasrifhü annîvasrifnî anhü vakdir liyel hayre haysü kâne sümme erdim bihî.”