İstihâre Duası

By | 20 Mayıs 2015

istihare-duasi-2    Allâhümme innî estehıyruke bi ılmike ve estakdiruke bi kudratike ve es’elüke min fadlikel azıym Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemü ve lâ a’lemü ve ente allâmül ğuyûb Allâhümme in künte ta’lemü enne hâzel emra hayrun lî fi dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî ev âcili emri ve ecilihî fakdirhü lî ve yessirhü lî sümme bârik lî fîhi ve in künte ta’lemü enne hâzel emra şerrun lî fi dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî ev âcili emrî ve ecilihî fasrifhü annî vasrifnî anhü ve kaddir liyel hayra haysü kâne sümme raddınî bih Manası. Ey Allah’ım! İlminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle muvaffak kılmanı ister ve büyük lütfunu dilerim. Çünkü Sen kâdirsin, ben kadir değilim. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen bütün gizli işleri olduğu gibi bilirsin. Allah’ım! Bu işimin benim dinim ve hayatım için hayırlı olduğunu bilirsin. İşimin ta’cil ve tehirinin benim için hayırlı olduğunu bilirsin. Onu bana mukadder kıl, kolaylaştı:
ve mübarek kıl. Bu işimin, dinim, hayatım ve işimin tehiri ve ta’cilinin benim için kötü olduğunu bilirsin. Onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise bana onu takdir et. Beni onunla memnun eyle.
Bu istihare için Cabir (r.a.) şöyle dedi:
“Allah Resulü (s.a.v.), Kur’an’dan bir sure öğretir gibi her işte bize istihare yapmayı öğretirdi. Ve şöyle buyururdu: “Biriniz bir iş yapmak istediğinde iki rekât namaz kılsın, bu duayı okusun ve isteyeceği şeyi istesin.”