İstanbul’da Duaların Kabul Buyurulduğu Bazı Makamlar

By | 26 Haziran 2015

istanbulda-dualarin-kabul-buyuruldugu-bazi-makamlar• Eyüp Sultan camii-şerifi ve Halid îbn-i Zeyd radıyallahu anh hazretlerinin türbeleri

• Fatih camii-şerifi ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbeleri

• Koca Mustafa Paşa camii-şerifi ve Sünbül Si¬nan türbesi

• Karagümrük’te Canfeda camii-şerifi ve Hâ- tem-ül-müctehidiyn Eb-ül-füyuzat Pir seyyid Sultan Muhammed Nureddin-il-Cerrahi hazretlerinin türbeleri

• Koca Mustafapaşa’da Ramazan Efendi ca-mii-şerifi ve Ramazan Mahfi hazretlerinin türbeleri

• Mevlânâkapı dışında Merkez Efendi camii- şerifi ve Merkez Musa Muslihiddin hazretle¬rinin türbeleri

• Silivrikapı dahilinde Seyyid Seyfullah ve ay¬nı kapı haricinde Seyyid Nizameddin kuddise sırrahuma hazretlerinin türbeleri

• Kasımpaşa’da Seyyid Haşan Hüsameddin Uşşaki türbe ve zaviyesi Üsküdar’da açık türbe semtinde Aziz Mah¬mut Hüdâi camii-şerifi ve türbeleri

• Eyüp’te Oluklu bayırda, Ümmi Sinan türbe ve zaviyesi

• Kısıklı’da seyyid Selâmi türbesi

• Karacaahmet mescidi ve türbesi

• Beyoğlunda Kadiriler yokuşunda îsmail-i Rumi mescidi ve türbesi

• Beşiktaş’ta Yahya Efendi mescidi ve türbesi

• Zeyrek’te Kanlı medrese sokağında Hacı Emin Tokadı hazretlerinin türbesi

• Sarıyer’le Rumelikavağı arasında Telli Baba türbe ve mescidi

Bu beldede, daha nice makamat-ı âliyye vardır. Hepsini birer birer yazmağa ve saymağa bu risalemizin hacmi kâfi değildir. Bu sebeple bu kadarla iktifa olunmuştur.
MUSTAFA BEKRİ YY ÜL-HALVETÎ hazretleri, ziyaret esnasında edep ve ihtirama riayet eden Menzil-i maksuduna erer. Edep ve ihtirama riayet etmeyen kimselerin, velileri sevdiklerini iddia etmeleri ve muhabbet davasında bulunmaları yalancılığının alâmetidir. Nerede olursan ol, edebini ve ihtiramını bırakma, nezih ol, nâzik ol, müslümana ve müslümanlığa yakışır ol, buyuruyorlar.