İşrak Namazı Hakkında

By | 11 Temmuz 2015

israk-namazi-hakkinda    İşrak namazı iki rek’attır. Bu namaz, sabah güneş doğduktan 45 dakika sonra kılınır. Bu namazda kısaca: Birinci rekâtta Fatiha ve Kevser sûresi okunur. İkinci rek’âtta ise Fatiha ve ihlâs sûresi okunur.
Hadis-i Kudsi de Cenab-ı Hakk (cc), şöyle buyuruyor:
“Ey Ademoğlu! Günün evvelinde iki rek’ât namaz kılacağına ve bu namaza devam edeceğine dair bana söz ver, ben de sana günün sonuna -akşama- kadar olan işlerine kefil olayım.”
Tirmizi, ve Taberâni’nin Ebû Ümame’den (ra) rivayet ettiği bir hadiste: “Sabah namazını cemaatle kılıp daha sonra oturup, güneş doğuncaya kadar Cenab-ı Hakk’ı zikreden, kerâhet vakti çıkınca da iki rek’ât işrâk namazı kılan kişiye bir hac ve umre sevabı verilir.”