İşrâk Namazı

By | 14 Ağustos 2015

israk-namazi-2İşrâk namazı iki rek’attır. Bu namaz, sabah Güneş doğduktan 45 dakika sonra kılınır.
Bu namazda kısaca: Birinci rek’atta Fâtiha ve Kevser Sûresi okunur. İkinci rek’atta ise, Fâtiha ve İhlâs Sûresi okunur.
İşrâk namazının fazileti hakkında Hadîs-i Kudsî’de Cenâb-ı Hak, şöyle buyuruyor:
“Ey Âdemoğlu! Günün evvelinde iki rek’at namaz kılacağına ve bu namaza devam edeceğine dair bana söz ver, ben de sana günün sonuna -akşama- kadar olan işlerine kefil olayım.”
Hadîs-i Kudsî: Ma’nâsı Allâhü Teâlâ’dan, lafzı Peygamberimizden olan Hadîslerdir.
İşrâk vakti, kuşluk-duhâ vaktinin evveli demektir.
Bir çok ehl-i zikîr (zikir ehli), sabah namazından sonra mescidde işrâk vaktine kadar zikirle meşgul olup bu kıymetli vakti beklerler.
Tirmizî ve Tabarânî’nin Ebû Ümâme’den (R.A.) rivayet ettiğine göre:
“Sabah namazını Cemâatla kılıp, sonra oturup, güneş doğuncaya kadar Cenâb-ı Hakk’ı zikreden sonra da kerâhat vakti çıkınca iki rek’at işrâk namazı kılan kimseye tas tamam bir hac ve ümre sevâbı verilir.”