İsmi Rahman Duası’nı Okumanın Fazileti

By | 20 Mayıs 2015

ismi-rahman-duasini-okumanin-fazileti    Bir gün Resulü Ekrem (a.s.) mescitte otururken Cebrail Aleyhisselam geldi. Efendimiz (s.a.v.)’e:
“Cenabı Hakk sana selam gönderdi, bir hediye verdi. Bu hediye senden önce gelip geçen bir peygambere verilmemiştir.” Efendimiz (a.s.), Cebrail’e:
“Kardeşim Cebrail, bu duayı okumanın sevabı ne kadardır?”
“Ya Muhammed (a.s.), eğer bütün denizler mürekkep, melekler ve insanlar katip, ağaçlar kalem olsaydı, bu duanın sevabını yazamazlardı. Ya Muhammed (a.s.), Arşı Azam’ı taşıyan melekler bu duanın gücü ile taşırlar. Ben de bu duanın kuvveti ile semaya çıkar, yere inerim. Azrail (a.s.) bu duanın gücü ile canları alır. Bu dua cennetin kapısında yazılıdır. Kim bu duayı okursa dünyanın ve ahiretin belalarından emin olup, ani ölümden kurtulur. Kıyamet gününde cehennemin hararetinden nefsini korumuş olur. Kıyamet gününde senin yüce şefaatına nail olur. Allah rızası için bu duayı okuyan kimsenin üzerine Allah (c.c.) rahmetini indirir. Bin türlü bela, kaza, afet, dünya zahmetleri ve ahiret korkularından emin kılar. Ömründe bir defacık okuyanın kıyamet gününde yüzü ay gibi parlayacak, onu gören mahşer halkı -bu hangi peygamberdir ki Hak Teala ona bu kadar mertebe verdi- diyeceklerdir. Bunun üzerine o anda nida gelir:
“O peygamber veya melek değil, bir kuldur. Ancak o, dünyada bu duayı okumuştu.”
Her kim bu duayı (15) defa okusa veya üzerinde taşırsa bütün borçlarından Allah’ın izni ile kurtulur. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Musa, İsa, İbrahim, Muhammed -Allah’ın selamı üzerlerine olsun- sevapları gibi Allah Teala sevap ihsan eder.
Cebrail Aleyhisselam, dedi ki:
“Yo Muhammed (o.s.), bu duayı müminlere (Allah’ın ve Resulü’nün emirlerini kabul edip, icaplarını yerine getirenlere) öğret, münafıklara (İsi a m ız deyip de emirlerini yerine getirmeyenlere) öğretme.”
Bu duanın gereğini İslamca yaşamak suretiyle yerine getirerek okuyan veya üzerinde bulunduran kimse dünyanın ve ahiretin azabından emin olur. Bir hac ve umre sevabı verilir.
Kim abdestli olarak (15) defa okuyup yatarsa Hazreti Muhammed’i (a.s) rüyasında görür.
Hacet veya bir dileği olan kimse okursa, dilek ve haceti gerçekleşir. Hasta üzerine okunursa şifa bulur.
Günahkâr kimse yaptıklarına pişmanlık duyarak okursa günahları affedilir.
Bir kimsenin malı çalınsa veya biri kaçsa onları geri getirmek için dört rekat namaz kılınır. Zammı
sure ile birlikte onar kere İhlas-ı Şerif okunmalıdır. Namaz sona erince bu dua bir defa okunursa Allah’ın izni ile kaçan ve çalınan geriye gelir.
Düşmanın fenalığından korunmak için iki rekat namaz kılarak bu dua okunursa, düşmanın fenalığı o kimseye dokunmaz. Bu duayı duyan melekler, okuyan kimse için:
“Ey Rabbimiz, bu kulunu bağışla.” derler.
Bu duayı okuyana Allah Teala o kadar sevap verecek ki, o sevap sayesinde cehennem azabından emin olacak, şefaattan mahrum olmayacaktır.
Resulü Ekrem (a.s.) muharebelerde bu duayı okur, zafer kazanırlardı.
Ebu Derda (r.a.):
“Resulü Ekrem (a.s.) bu duayı bana tavsiye etti. Her gece okur, O’nu rüyamda görürüm.” demiştir.
Hazreti Ömer (r.a.):
“Resulü Ekrem’in vefatından sonra bu duayı okurdum. Hak Teala bana nusret ihsan ederdi.”
Hazreti Osman (r.a.):
“Kur’an’ı bu duanın bereketi ile cem ettim.”
Hazreti Ali (r.a.):
ıı
“Bu duayı okuyan taze bir gül gibi olur.” demişlerdir.