«İsmi-Â’zam»

By | 26 Haziran 2015

ismi-azam Uyan seherde,

Dermandır derde,

Dinle her yerde ,

Allah denilir,

Mevlâ bilinir..
İsm-i â’zamdır,
Zikr-i Rahmandır,
Gani sübhandır,
Allah denilir,
Mevlâ bilinir..
Görünür cemal,

Bulunur kemal,

Olur mu zeval,

Allah denüir,

Mevlâ bilinir..
Güller niyazda,
Bülbüller sazda,
Mü’min namazda,
Allah denilir,
Mevlâ bilinir..
Zikirde âşık,

Tövbede sadık,

Gönül uyanık,
Allah denilir,
Mevlâ bilinir..
Uyuma sakın,
Ol Hakka yakın,
Zikri var hakkın,
Allah denilir,
Mevlâ bilinir..
Aşk ile anan,
Can bulur canan,

Rahmeder sübhan,

Allah denilir,

Mevlâ bilinir..
Dağ, taş, su inler;
Duyanlar dinler,
Bilenler anlar,
Allah denir,
Mevlâ bilinir,
Aşkî dil-beste,
Bezm-i elestte,
Bil her nefeste,
Allah denilir, Mevlâ bilinir..