İslam’ın Şartlarından Biri Olan Kurban

By | 3 Ağustos 2015

islamin-sartlarindan-biri-olan-kurbanFıtır Sadakası (fitre) vermekle mükellef olan kimseye kurban kesmek de vâcibdir.

Kurban, ibâdet niyetiyle, Kurban Bayramının üç günü içinde, kurban olacak hayvanları kesip kan akıtmaktır.
Kurbanın sözlük ma’nâsı: Belirli bir zaman içinde belli bir hayvanı kesmeğe Kurban denir.
Din dilinde: Allah’a yakınlık (Allah’ın rızasını kazanmak) için, ibâdet niyyetiyle belirli bir uakitte kesilen özel bir hayvan demektir.
Kurban belli bir hayvanın ismidir. Bu belli (özel), hayuan belirli (özel) günlerde (Kurban bayramının 1.nci, 2.nci, 3.ncü günlerinde) kesilen mübarek bir hayvandır.
Kurban, hicretin 2.nci yılında meşru’ kılınmıştır. Senede iki bayramın oluşu, zekat ve fitre de bu yılda (yani hicretin ikinci yılında) meşrû’ kılınmıştır.
Kurban, kitâb, sünnet ve icmâ’ ile sabittir.
Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’inde:
“Fesalli lirabbike ven har” buyurmuştur.
Ma’ndsı: “Rabbin için namaz kıl ve kurban kes” demektir.
Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselâm Efendimiz de:
“Men vecede seaten ve lem yudahhi felâ yakra benne musallana”
Ma’nâsı: “Kim ki, bir geçim genişliği bulur, (Kurban kesmeye hali vakti yerinde olup) da Kurban kesmezse hiç bir zaman camimize (namazgahımıza) yaklaşmasın (gelmesin).” demektir.
Sevgili Peygamberimizin Kurban bayramında boynuzlu iki beyaz koçu kendi mübârek eliyle Kurban kestiği bizlere örnek olmak üzere anlatılmaktadır.
Bütün Müslümanlar, Kurbanın meşruluğunda (dini bir emir olduğunda) ittifak etmişlerdir.
Kurbanın hükmü: Dünyadaki vacibi ödemek borcundan (yükümlülüğünden) kurtulmak, Âhirette de Allâh’ın lutfuna kavuşmak, âhiret sevabına ermektir.
Bir Kimseye Kurbanın Vacib Olma Şartları:
1. Müslüman olmak,
2. Hür olmak (yani köle olmamak),
3. Mukîm olmak (yani misafir hükmünde olmamak),
4. Fitre vacib olan bir kimsenin zenginliği kadar zengin olmak.
Yani, kendisine fitre vermek düşen bir kimseye Kurban kesmesi de vacib olur.
Meselâ: Kurban Bayramı sabahında 200 dirhem gümüşü, veya 20 miskal altını veya bunların karşılığı para veya mala sahib bulunan bir müslümana Kurban kesmek vâcibdir.
Kurbanda vâcib olan, kan akıtmaktır. Kurban kesmeden tasadduk etmekle Kurban borcu ödenmiş olmaz. Yani bir Kurban alıp onu kesmeden birilerine hayır olarak verilse Kurban kesilmiş sayılmaz. Kendi üzerine Kurban kesmek vâcib olan bir Müslümanm üzerinden Kurban düşmüş olmaz. Onun için Kurbanı biz zat kesip kanını akıtmak gereklidir (vâcibdir).