İslam’ın Şartlarından Biri Olan Hac

By | 23 Haziran 2015

islamin-sartlarindan-biri-olan-hacDînimiz İslâm’ın beş temel şartından beşincisi ve sonuncusu da hacc’dır…

Hac, şartlarını hâiz olan her Müslümanın ömründe bir kere, Hac zamanında Kabe’yi ve çevresindeki mübârek yerleri ziyâret etmesidir. Zengin ve sağlık durumu yerinde olan her Müslümana hayâtında bir kere haccetmek farzdır (Allâh’ın emridir).
Hac, hem mal ve hem de bedenle yapılan mâlî ve bedenî bir ibâdettir…
Haccın Rüknü İkidir:
1) Arafat’ta vakfe yapmak
2) Ziyâret tavafı yapmak (yâni Arafat vakfesinden sonra yapılan tavaf.) Bu iki rükün aynı zamanda hacc’m farzlarıdır.