İslam’a Davetin Açıktan Yapılması

By | 5 Mayıs 2015

islama-davetin-aciktan-yapilmasi   Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) İslâm’ı gizli gizli anlatırken artık teb- ligin açıktan yapılmasını emreden âyetler geldi. Bu âyetlerde Yüce Allah (cc) şöyle buyuruyordu:
“Sen, en yakın akrabalarını uyar, mü’minlerden sana uyanlara rahmet ve hidâyet kanatlarını indir. Şayet sana asi olup karşı dururlarsa, onlara: ‘Ben sizin işlediklerinizden tamamen uzağım’ de.” (Şuarâ Sûresi, 26/214-215)
“Şimdi sen neyle emrolunuyorsan apaçık bildir. Müşriklerden yüz çevir.” (Hicr Sûresi, 15/94)
Bu emir üzerine Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), yakınlarını evinde toplayıp ziyafet verdi. Sonra da onlara İslâm’ı açıkça anlattı. Fakat amcası Ebu Leheb, Peygamberimiz (sav)’e karşı çirkin sözler sarfederek, toplananları dağıttı.
Peygamberimiz (sav) daha sonra, Mekke’deki Safa tepesine çıktı. Buradan bütün Mekke halkına seslendi. Önünde toplanan kalabalığa:
“Size şu tepenin arkasında bir düşman ordusunun bulunduğunu haber versem bana inanır mısınız?” diye sordu.
Oradakiler de: “Evet inanırız. Senin yalan söylediğini hiç duymadık” dediler.
Peygamberimiz (sav) onlara şöyle hitap etti:
“Öyleyse biliniz ki, Allah beni peygamber olarak seçti, bana melek aracılığıyla kendi kelâmını gönderdi. İnsanları hak din olan İslâm’a davet etmemi emretti. Allah birdir, Ondan başka ilâh yoktur…”
Topluluk arasında bulunan Ebu Leheb, yine kötü sözler söyleyerek Mekke- lılerin bu söylenilenleri değerlendirmesine fırsat vermedi.