İslam Nedir?

By | 4 Mayıs 2015

islam-nedir    İslâm, lügatte “teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek” manasına gelir. Istılahta ise, “Allah Teala (cc)’nın ve O’nun rasülünün emirlerine itaat etmek”tir. İslâm, aynı zamanda dinin adıdır.
Buna göre, “Hz. Peygamberin bildirdiklerini tasdik etmek” iman, “bunun gereğini, dinî emirleri yerine getirmek” de İslâm’dır.