İslâm, Müslüman, Müslümanlık Dini Nelerdir?

By | 2 Temmuz 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERAİslâm: Allâh’ın ve Peygamberinin buyruklarına inanmak ve boyun eğmek, Allâh’a teslim olmak, içi, dışı temiz, sözü özüne, özü sözüne uygun olmak, içi ne ise, dışı da o demektir.
Allâh’in ve Peygamberinin emir ve buyruklarına boyun eğip teslim olana, Müslüman denir.
Çok zaman, mü’minle Müslüman bir anlamda aynı mânada kullanılan sözlüklerdir.
İnsan, aklı ile, düşüncesiyle her ne kadar Yaradanım bulabilirse de, Allâh’ın rızâsını, emir ve yasaklarının neden ibâret olduğunu sezemez.
Bunun için Allâh, peygamberlerinin aracılığı ile emir ve yasaklarını bildirmiş, insanlara, dünyâ ve âhirette saâdete kavuşma yollarını gösterip beyân buyurmuştur.
Bildirilen İlâhî emir ve yasakların hepsine birden din denir.
Dinimizin adı İslâm dîni’dir. Bu adı dînimize Allâh vermiştir.
Bunun için İslâm Dîni, yalnız bir kavmin, bir milletin dîni olmayıp, bütün insanların/insanlığın dînidir, son dindir, akıl ve bilgi dînidir, ahlâk dînidir. Evrensel bir dindir. Barış ve düzen dînidir, inandıklarını yaşama dînidir.

İmânın altı şartından İkincisi: Allah’ın meleklerine inanmaktır:
Müslümanlık, önceki hak dinlere, sonradan, insan eliyle sokulan yanlışlıkları düzeltmiş, doğruyu eğriden ayırmıştır. İnsanlığı sapıklık çukurlarından kurtararak, insan dimağının düşünemeyeceği kadar ahlâk yüceliğine ulaştırmıştır.