İnsanın Yaradılış Gayesi Ve Hikmeti

By | 16 Nisan 2015

insanin-yaradilis-gayesi-ve-hikmeti     Allah (cc) Kur’an-ı Kerimde “Ey insanlar! Bakın, Biz sizi bir erkek ve kadından yarattık, ve sizi kavimler ve kabileler haline getirdik ki birbirinizi tanıyabilesiniz. Şüphesiz, Allah (cc) katında en üstün olanınız, O’na karşı derin bir sorumluluk bilincine sahip olanmızdır. Allah (cc) her şeyi bilendir, her şeyden haberdar olandır.”

İnsanın yaradılış gayesi Allah (cc)’a kulluk ve ibadettir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de geçen şu ayetler gayet açıklayıcıdır: “Ve onlara söyle: görünmez varlıları ve insanlan yalnızca beni tanımalan ve bana kulluk etmeleri için yarattım.” (Zariyat-56)
“O, hem ölümü hem de hayatı yaratmıştır ki sizi sınamaya tabi tutsun [ve böylece] davranış yönünden hanginiz daha iyidir [onu göstersin] ve yalnız 0[nun] kudret sahibi ve çok bağışlayıcı [olduğuna sizi inandırsın].” (Mülk-2)
İbadet: Allah (cc)’ın ve O’nun Rasulü Hz. Muhanmıed(sav)’in emir ve yasaklarına itaat etmektir.
İnsan ruhlar aleminde Allah (cc)’a verdiği kulluk sözü ve ilahi emir ve yasaklara uyup uymama cihetinden imtihana tabi tutulmaktadır. Bu yüzden insan nefsin heva ve arzularına göre değil, helal ve haram ölçülerine göre hayatını devam ettirmelidir.
İslam, insanın bütün hayatım düzenleyen yegâne adil ve hak nizamdır. İslam zaman ve mekanın dar sınırlarına sığmayan çağlar üstü bir nizamdır. Bu yüzdendir ki kıyamete kadar baki, eşsiz ve yüce bir dindir.