İnsan İradesinin İlâhî İrade Karşısındaki Konumu

By | 15 Nisan 2015

insan-iradesinin-ilahi-irade-karsisindaki-konumuKur’ân’da kader kavramı sadece insanla değil, mikro âlemdeki zerrelerden makro âlemlere kadar bütün bir kâinatla ilgilidir. Yani sebep ve sonuç çizgisi içinde varlık sahasına çıktığına şahit olduğumuz her bir mevcut, bir ilâhı program (kader) içinde meydana getirilmektedir. İlgili âyetler dikkatle incelendiğinde bu husus açık bir şekilde görülür.

Kur’ân, insanla alâkalı kader konusunu ele alırken meseleyi bazen Allah’ın iradesine bakan yönüyle ele alır bazen de insanların iradesine bakan yönüyle ele alır. Olaya bir bütünlük içinde bakılmazsa, iki ayrı açıdan dikkatlere arz edilen bu âyetlerin birbiriyle çeliştiği zannedilebilir. Fakat durum böyle değildir. Şimdi bu âyetleri sırasıyla ele alalım.