İnsan, Aklıyla Allah (cc)’ı Bilebilir Mi?

By | 4 Haziran 2015

insan-akliyla-allah-cci-bilebilir-mi    İnsan nerede ve hangi zamanda bulunsa Allah (cc)’ın varlığını bilmekle mükelleftir. Her akıl sahibi insan için Allah (cc)’ı bilmek ve tasdik etmek gereklidir, farzdır. Kâinattaki her zerre ilim ve kudret sahibi bir Allah (cc)’ın varlığına şahit olup dururken, insanların bunu anlamaması, aklı ile düşünüp bulmaması caiz olamaz. Bunun içindir ki, aklı başında olan bir insan, nerede bulunursa bulunsun, hangi zamanda yaşamış olursa olsun, aklı ve düşüncesi ile kendisini, yerleri ve gökleri düşünüp Allah (cc)’ı bulmak ve bilmekle mükelleftir. Peygamberlerin tebligatını duymamış ve fetret zamanında yaşamış olan insanlar da Allah (cc)’a iman ile mükellefti!ler. Her insan, Allah (cc)’a iman etmek fıtratında yaratılmıştır. Her insanın selim fıtratı Allah (cc)’ın varlığına şahitlik eder. Bunun içindir ki; Allah (cc)’ın varlığını ve birliğini her insanın kendi aklı ile bulması ve ona iman etmesi farzdır. Şu kadar ki, böyleleri namaz, oruç ve diğer dinî hükümlerle mükellef değildir. Bu gibi ahkâm, peygamberden işitilmedikçe yalnızca akıl ile anlaşılamaz. Matûridî mezhebinin ve Hanefî âlimlerinin ekseriyetinin görüşü bundan ibarettir.