İndigo ve Kristal Çocuk Ne Demektir ?

By | 5 Mart 2015

İndigo ve Kristal Çocuk Ne Demektir ?İndigo ve Kristal Çocuk Ne Demektir ?

Bir süredir dünya, yeni tip çocuklar üzerine konuşmaya, tartışmaya baş­lamıştır. İndigo çocuklar ve kristal çocuklar olarak adlandırılan bu çocukla­rın DNA’larında ve vücutlarında yapısal farklılıklar gözlenmektedir:

 •  DNA’ları iki kıvrımlı değil, 12 kıvrımlıdır.
 •  Deri, kulak, göz, kafatası, beyin, sinir ve sindirim sistemleri farklıdır.
 •  Kafatasları ile beyinleri arasında bir boşluk vardır.
 •  İndigoların auralarında indigo rengi hakimdir. Bu renk, dünya varlıkla­rının aurasında yoktur. Kristal çocuklar ise daha yüksek titreşimli bir enerjiyle ve DNA’larının 12 ipliği de tam kullanılabilir olarak doğarlar. Çoğunun aurasındaki tek renk kırmızıdır.
 •  Son derece zeki, kendilerinden emin ve adeta başka dünyadan gelmiş gibidirler.
 • Kimse onlara söz geçiremez, istedikleri herşeyi yaptırırlar.
 •  İndigo çocuk suçluluk, kristal çocuk korku, her ikisi de utanma duygu­sunu hiç bilmez.
 •  3-4 yaşında bile yetişkinlerin kullanamadığı kadar iyi bilgisayar kulla­nırlar. Küçük yaşlarda olağanüstü anlayış ve güç sergilerler.
 •  Büyük, içe işleyen gözleriyle uzun süre insana bakar, ruh kayıtlarına eri­şip onun kim olduğunu ve aklından geçenleri okurlar.
 •  Birbirleriyle, farklı bir çok yolla iletişim kurarlar. Birçoğu kendi web si­tesine sahiptir, internet üzerinden ağ kurar, kitaplar yayınlar, radyolar­da yayın yapar, televizyon programları hazırlar ve programlara katılır, bazı televizyon programlarında olağanüstü güç sergilerler.
 •  Kristal çocukların %50′si “bütün hastalıkları tedavi edebilen” şifacılardır.

Bu fenomen bütün dünyada gözlemlenmekte, ne kültür, ne din, ne dil bariyeri tanımadan sinsice yerleşmektedir. Çünkü herşeyi ölçerek değer­lendiren materyalist bilim adamları, metafizik görünümlü bu fenomeni bu­güne kadar araştırmaya değer bulmamışlardır. Yalnız bilim adamları değil din adamları da dünyaya yeni bir varlık tipinin gelebileceği fikrini gözardı etmişlerdir. Ancak bu varlıklar yaygın bir şekilde dünyaya (yani pek çok ai­leye) yerleştikten sonra, üzerinde konuşmak, kabul etmek zorunda kalmış­lar, onları İndigo Çocuklar ve Kristal Çocuklar ya da Altıncı Kök Irk’ın Öncüleri vs. olarak isimlendirmişlerdir.

İndigo ve Kristal çocuklar aracılığıyla normal bazı yetişkinler de 2003 yılından itibaren indigo ve kristal yetişkinlere dönüşmeye başlamıştır. Bu dönüşüme ilk önce ölüm kavramının, sonra kader ve ahiret inancının adım adım yitirilmesi katkıda bulunmuştur. 2006′da yeni bir yetişkin dalgası, in­digo ve kristallere dönüşmüş ve bu değişim süreci hız kazanmıştır.

Bilim adamlarına göre bugün 10 yaşın altındaki çocukların % 90′ı indi­go ve kristal çocuklardır. Ayrıca onlara göre, yetişkinlerdeki DNA değişi­mi 2012 sonuna kadar tamamlanacak, bu tarihten itibaren dünyada 2 kıvrımlı DNA’ya ve 7 renkli auraya sahip insan kalmayacaktır. Tek renkli aura ve 12 kıvrımlı DNA’ya sahip varlıklar dünyada birlik bilinci içinde bir toplum oluşturacak, “Dişil Tanrısal enerji’ye (negatif, şeytani enerji veya Deccal enerjisi) bağlanacaktır. (“Ölüm”, “Zihin Kontrolü”, “Organ Nakli” ve “Tüp Bebek” konusuna bakınız.)