«İnayet»

By | 27 Temmuz 2015

inayetNâçiz bir ümmetinim,
İnayet yâ Resûlallah..
Muhtac-ı himmetinim,
İnayet yâ Resûlallah..
Zâlimlerden bizânm,
Dinmedi âh-ü zârım,
Dergehinde nazarım,
İnayet yâ Resûlallah..
Gamdan azad olmadım,
Bir gün olsun gülmedim,
Dosttan vefa bulmadım,
İnayet yâ Resûlallah..
Yetim kaldım babadan,
Mahrum oldum anadan,
Kurtulmadım belâdan,
İnayet yâ Resûlallah..
Yetimdim, öksüz kaldım;
Aç kaldım, susuz kaldım;
Bugün kimsesiz kaldım,
İnayet yâ Resûlallah..
Dostum oldu düşmanım,
Doğduğuma pişmanım,
Hased dolu her yanım,
İnayet yâ Resûlallah..
Bu dert ile âvâre,
Yürek serapâ yâre,
Fırsat verme agyâre,
İnayet yâ Resûlallah..
Nâmerde muhtaç etme,
Irzımı târae etme,
Kapından ihraç etme,
İnayet yâ Resûlallah..
Kapından kovma beni,

Şefi’im tuttum seni,

Mahrum etme bendeni,

İnayet yâ Resûlallah..
Kapın Hakkın Kapısı,
Nurdur anın yapısı,
Mürüvvettir yapısı,
İnayet yâ Resûlallah.
Göster mübarek yüzün,

Nura garkolsun özüm,

Ravzana döndüm yüzüm,

İnayet yâ Resûlallah..
Kul Aşkî’ye imdat et,
Mahzun gönlünü şâd et,
Lûtfun ile abâd et,
İnayet yâ Resûlallah..