İnanç Yönünden İnsanlar Nasıldır?

By | 4 Temmuz 2015

inanc-yonunden-insanlar-nasildir   İnsanlar inanç yönünden dört kısma ayrılır:
1) Mü’min: Allah (cc)’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed (sav)’in Allah’ın Peygamberi olduğuna kalbi ile inanan ve bu inancını dili ile söyleyen kimselere “Mü’min” denir.
2) Münafık: Allah (cc)’ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed (sav)’in peygamberliğine kalbi ile inanmadığı halde, dili ile inandığım söyleyen kimselere “Münafık” denir.
3) Kâfir: Allah (cc)’m varlığına ve birliğine ve Hazreti Muhammed (sav)’in peygamberliğine kalbi ile inanmayan ve inanmadığını dili ile de söyleyen kimselere “Kâfir” denir.
4) Müşrik: Allah (cc)’a inanmakla birlikte, O’na ortak koşan kimselerdir.
Mü’min olanlar, cennette sonsuz ve mutlu bir hayata kavuşacaklar; münafıklar, kâfirler ve müşrikler cennete giremeyecek, inaçsızlıklanmn cezasını cehennemde çekeceklerdir.