İnanç Sistemine Aykırı Kıyafet

By | 28 Nisan 2015

inanc-sistemine-aykiri-kiyafet    Toplumlar, kıyafetlerini, inanç sisteminin gerektirdiği ölçülere göre düzenler. Eğer böyle yapmaz da başka toplumların zevklerinin, düşüncelerinin ve hayat tarzlarının ürünü olan ve kültürlerini yansıtan modalara göre düzenledikleri kıyafetlerini taklit ederse; insanın iç dünyasında uyuşmazlıklara, çatışmalara yol açılmış olur.
Bugün kadınlarının dindar, ahlâklı, namuslu olma iddialarıyla; süslü, dekolte, açık-saçık giysiler giymeleri birbiriyle çelişir. Evinde kocasına karşı en pespaye görünüm içerisinde olup dışarıda yabancı gözler karşısında güzel görünme ihtiyacı hisseden kadınlar, her ne kadar başkalarına karşı iyi niyetli, temiz kalpli olduklarını söyleseler de bu yaptıklarının kendi değer yargılarına uygun bir tavır olmadığını çok iyi bilmektedirler. Fakat içinde bulundukları sakat duygu, düşünce ve kompleksler onları, bile bile bu zıtlıkla yaşamaya zorlamaktadır.