İmanın Şartları Nelerdir?

By | 23 Haziran 2015

imanin-sartlari-nelerdir   Sual — İmanın şartları kaçtır?
Cevap — Altıdır:
1) Âmentü billâhi
2) Ve melâiketihi
3) Ve kütübihi
4) Ve rüsülihi
5) Vel-yevm-il âhiri ve bil-kaderi hayrihi
ve şerrihi min-Allahu teâlâ
6) Vel-bâ’sü bâ’del-mevt’tir
Sual — ÂMENTÜ’nün mânası nedir?
Cevap — Ben; Allahu teâlâya ve meleklerine ve kitaplarına ve resûllerine ve âhiret gününe ve kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna ve öldükten sonra dirilmeğe ve bu dirilmenin Allahu teâlânın dilemesi ve kudreti ile olduğuna inandım ve iman ettim, demektir.