«İllallah»

By | 26 Temmuz 2015

illallahEy dervişler, hey yoldaşlar;
Gelin illallah diyelim,
Ey âşıklar, hey kardaşlar;
Gelin illallah diyelim..
Zikrimiz illallah olsun,
Kalplerimiz safa bulsun,
Gönlümüze nurlar dolsun,
Gelin illallah diyelim..
Allah ile olur her iş,
Kalpten ihraç olur teşviş,
Edelim yar ile cünbüş,
Gelin illallah diyelim..
Mahrum kalmaz zikreyleyen,
Mahzun olmaz Allah diyen,
Budur âhiret hediyyen,
Gelin illallah diyelim..
Allah adı baş tacıdır,
Dertlilerin ilâcıdır,
Dervişin ibtihâcıdır,
Gelin illallah diyelim..

Allah adı olsun sözün,
Zikr-i hakla dolsun özün,
Nice sırlar görsün gözün,
Gelin illallah diyelim..
Aşkı budur ism-i â’zam,
Zikreylemek ne muazzam,
İlham versin ben de yazam,
Gelin illallah diyelim..