İlahi Kitaplara İhtiyaç Vardır

By | 4 Temmuz 2015

ilahi-kitaplara-ihtiyac-vardir    İlâhî kitaplar, insanların uyması gereken Allah Teala (cc)’nın emir ve nehiy­lerini ihtiva ederler. Allah (cc) insanlara, haklarını ve vazifelerini bu kitaplar yo­luyla bildirmiştir. Diğer insanlar gibi, peygamberlerin dünyadaki hayat süreleri de kısadır. Oysa İlâhî kitaplar asırlarca kalıp insanlara rehberlik ederler. Peygam­berlerin ümmetlerine bildirdikleri İlahî hükümlerin devamı, ancak semavî kitap­lar sayesinde mümkün olmuştur. Şayet bu kitaplar olmasaydı, insanlar doğru yolu bulamaz, hak ve vazifelerini öğrenemezler, neticede de hüsrana düşerlerdi. İşte bu sebeplerden dolayı semavî kitaplar gereklidir, insanlar onlara muhtaçtır.