İlâhi Kitaplar Hangileridir?

By | 5 Mayıs 2015

ilahi-kitaplar-hangileridir   Allah (cc) tarafından peygamberlere gönderilen kitaplardan bazıları birkaç sayfadan meydana gelen küçük kitaplardır. Bunlara sahifeler anlamına gelen “Suhuf denilmektedir.
Diğerlerine de “Dört büyük kitap” denir.
Sahifeler şu peygamberlere gönderilmiştir:
1) 10 sahile, Âdem Aleyhisselânı’a.
2) 50 sahife, Şit Aleyhisselâm’a.
3) 30 sahife, İdris Aieyhisselâm’a.
4) 10 sahife, İbrahim Aieyhisselâm’a. Bunların toplamı 100 sahifedir.
Dört büyük kitap ise:
1) Tevrat, Musa Aleyhisselâm’a,
2) Zebur, Davut Aieyhisselâm’a,
3) İncil, İsa Aieyhisselâm’a,
4) Kur’an-ı Kerim, bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselâm’a gönderilmiştir.