İlâhi Kitap Nedir?

By | 4 Haziran 2015

ilahi-kitap-nedir    Allah Teala (cc) insanlara, yine kendileri gibi insan olan peygamberler göndermiş, bunlardan bazılarına da emir ve nehiylerini bildiren kitaplar vermiştir. Bu kitaplara “ilâh! kitaplar” veya “semavî kitaplar” denir.
Allah (cc)’m indirdiği kitapların tümü insanlar için birer rahmet ve yol göstericidir. Onların hepsine inanmak her müslümana farzdır. Birini inkâr etmek, hepsim inkâr etmektir. Ancak, bugün yahudilerin ve hıristiyanlarm elinde bulunan Tevrat, Zebur ve İncil tahrife uğradığından bunların bugünkü şekillerine değil, asıllarına iman etmek durumundayız.
Hiçbir tahrife uğramadan bugüne ulaşan tek kitap Kur’an-ı Ke-rim’dir. Bu gerçeği, müsteşrikler de itiraf etmek zorunda kalmışlardır. Bu bakımdan, insanların tümünün ona iman etmesi ve onun emirlerim yerine getirmesi gerekir.