İki Sebep İçin Bir Gusül Almak

By | 7 Mayıs 2015

iki-sebep-icin-bir-gusul-almak    Eğer bir hanım hayızın bitiminde abdest almadan ailevi münasebette bulunursa bu iki neden için bir gusül abdesti kafidir.
Eğer bir hanım ihtilam olduktan sonra ya da ailevi münasebette bulunduktan sonra hayız olursa, abdesti ister hemen isterse hayızdan sonra alabilir. Çün-kü abdest namaz kılmak için temizlenmek amacıyladır. İki durumda da namaz kılınamayacağı için kendi tercihine kalır.