İhsar Nedir?

By | 12 Temmuz 2015

ihsar-nedirİhsar, hac veya umreye niyet edip ihrama girdikten sonra, herhangi bir sebeple Kabe’yi tavaf etme ve Arafat’ta vakfe yapma imkânının ortadan kalkması demektir. Bunlardan herhangi birini yapma imkânı olursa, ihsar gerçekleşmez.
İhsar, düşmanın engellemesi, savaş sebebiyle yolların kapatılması, parasız kalmak, hastalık, kadının yanındaki mahreminin vefat etmesi gibi Kabe’yi tavaf ve Arafat vakfesini yapmaya mani sebeplerle gerçekleşir. Şafiî mezhebine göre ihsar, ancak düşmanın engellemesiyle meydana gelir. İhrama giren kimse ancak hac ve umre yaptıktan sonra ihramdan çıkabilir. Hac veya umreyi tamamlamasına mani bulunan kimse, Harem bölgesinde “ihsar hedyi” yani ihsar kurbanı keserek ihramdan çıkar.
İhsar sebebiyle yapılamayan hac ve umrenin kazası gerekir.