İhlâs Sûresinin İzahı

By | 8 Ağustos 2015

ihlas-suresinin-izahiBu sûrenin adı “İhlâs Sûresi”dir. Sûrelerin ismini (adını), Allâh koymuşutr. Bütün Kur’ân-ı Kerîm’deki sûrelerin isimleri Allâhü Teâlâ tarafından verilmiştir. Sûrelerin isimlerini ezberle. Sûreleri kendi isimleriyle söyle. Meselâ: (Fâtiha Sûresi, İhlâs Sûresi, Felâk Sûresi, Fil Sûresi gibi…) İhlâs Sûresi, Allâh’m birliğini, Tevhîd inancını bizlere öğretmektedir. Allâh’m eşi, ortağı olmadığını, yegâne (bir tek) kuvvet olduğunu hiçbir şeye muhtaç olmadığını fakat herşeyin âciz ve O’na (Allâh’a) muhtaç olduğunu bildiriyor.
Bu sûre Allâh’m birliğini, İslâmın Tevhid inancını öğretmektedir. İslâmm temelini anlatan bu sûre aynı zamanda İslâm inancına aykırı düşen bozuk itîkat ve inançlardan da uzak durmamızı sağlamaktadır. Çünkü, itikat bahsinde insanların yanılmalarına ve sapıtmalarına sebeb olacak bütün bâtıl inançları belirtmektedir.
Hülâsa (sözün kısası): Dört âyetli olan İhlâs Sûresi, bu kısa sûre, bizlere öğretiyor ki, Allâh birdir. Allâh’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.
Diğer varlıklar ise, hep O’na muhtaçtır, ve O’nunla durmaktadır. Gerçek Müslümanlık inancı budur. Bunun aksine olan, bu inanca aykırı düşen her inanç, yanlış ve her fikir çürüktür, bâtıldır.