İftitah Tekbiri Ne Anlama Gelir?

By | 8 Mayıs 2015

iftitah-tekbiri-ne-anlama-gelir   Namaza “Allahu Ekber” diyerek başlanması gerekir. Buna iftitah (başlangıç) tekbiri denildiği gibi, tahrim tekbiri de denir. İftitah tekbiri, ancak Allah Teala (cc)’nm şanını yücelten ve O’na mahsus bir lafız ile yapılır. Böylece namaza girilerek dünya işleriyle alâka kesilmiş olur. Tahrim tekbiri, Hanefî mezhebine göre, namazın aslen bir rüknü değil, şartıdır ve namazdan öncedir. Buna rağmen, namazın rükünlanna bitişik olması sebebiyle rükün sayılmıştır.
Namaza başlarken “Allahu Ekber” yerine, “Allahu’l-Kebîr” veya “Allahu Kebîr” veya yalnızca “Allah” denilmesi yeterlidir. Zira bu lafızların tümünde de Allah (cc)’ın şanını yücelten bir mana bulunmaktadır. Fakat, “Allahummağfirlî” veya “Estağfîrullah” veya “Eüzübillah” veya “Bismillah” lafızlarıyla namaza başlanması sahih olmaz. Zira bunlar dua lafızlarıdır ve yalnızca tazim ifade ederler.
“Allahu Ekbâr” diyerek de namaza başlanmış olmaz. Namaz içinde “Allahu Ekbâr” denmesi ise, sahih olan görüşe göre namazı bozar; çünkü böyle denmesi halinde mana değişmiş olur.
“Allah” ism-i cehlinin elifine med (uzatma) ilâve edilerek “Allah” şeklinde söylenmesi de -şüphe ifade edeceği için- namazı bozar.
“Allahu Ekber” lafzı yerine, Farsça’da kullanılan kâf harfiyle “Alahu Egber” denilmesi, caizdir; böyle denildiğinde namaza başlanmış olunur.
İmama uyarken alınacak iftitah tekbiri’nin tamamının, kıyam halinde alınması şarttır. Rükûdaki imama uyan kimse, iftitah tekbirinin Allahu lafzını kıyam halinde, Ekber lafzını da rükûda söylese, onun imama uyması sahih olmaz.